Tin tức chung

Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở cho đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Hạ Long

Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở cho đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Hạ Long

by Phòng Đào Tạo -
Number of replies: 0

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học “Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở cho đào tạo trực tuyến tại trường Đại học Hạ Long”